سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایران جاوید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

هنر زندگی....

زندگی مانند یک بازی که هر کسی نمی بره یا هر کسی هم نمی بازه.......

فقط فرقش با همه بازی ها اینه که همه مجبورن تو اون باشن هر کسی هم نتونه بازی ادامه بده خودشو کنار میکشه مثل خودکشی کردن....

اما دو دسته از افراد هستن که زندگی را با دو حالت ادامه میدن؛دسته اول کسانی هستند که از زندگی خود راضی هستند اما دسته دوم ناراضیان می باشند.....

البته همه مردم میتوانند از زندگی لذت ببرند اما یا بد شانس هستند یا برای خود مشکل میسازند و یا در کل هنر زندگی کردن را ندارند....

ولی کسانی که از زندگی لذت می برند افرادی هستند که هنر زندگی کردن را دارند.....

ولی در آخر جای همه این افراد یک جای 2متری میباشد.....

بعضی ها در راه رسیدن به این دو متری اذیت میشوند اما بعضی ها با هنر خود راه رسیدن را هموار میکنند.....

حالا به نظر شما کار کدام یک از دو گروه درست است؟

آیا ما هنر زندگی کردن را داریم؟